Dobre podręczniki

Nowa Era podręczniki – blog edukacyjny

Tag: matura

Dobre przygotowanie do matury

Egzamin maturalny nie należy do najłatwiejszych. Pytania same w sobie nie są zbyt podchwytliwe i nie wymagają wiedzy niemożliwej do przyswojenia, jednak są skonstruowane w sposób, który nie jest dla maturzysty intuicyjny i raczej odbiega od standardowych pytań, które występują na sprawdzianach i kartkówkach przez większość edukacji. Dodatkowo dochodzi stres związany z samym egzaminem, który przecież warunkuje najbliższa przyszłość maturzysty. Samodzielne przygotowywanie się do matury jest utrudnione, zwłaszcza poprzez natłok informacji, które trzeba usystematyzować. Każdy przecież, podczas nauki w liceum nad jednymi zagadnieniami pochyla się bardziej a nad innymi mniej. Nie wiadomo przy tym jaki zakres materiału trafi się na egzaminie. By dobrze się przygotować, trzeba systematyczności ale i odpowiednich materiałów.

Przede wszystkim powtarzanie

Podczas nauki do matury, nie można koncentrować się na niektórych tylko elementach materiałów. Statystyki wprawdzie pokazują, że niektóre zagadnienia pojawiają się częściej niż inne, jednak trzeba mieć na względzie, że nie oznacza to, że nadchodzący egzamin maturalny też taki będzie. Dlatego też, niezależnie od tego ile się umie, trzeba powtarzać praktycznie wszystko, co znajduje się w wykazie obowiązkowego materiału maturalnego. Dobrze jest więc czytać podręczniki od deski do deski. Tutaj warto zaznaczyć, że obecnie na rynku znajduje się wiele serii ułatwiających naukę, zbierając najważniejsze informacje (dobrym przykładem są tutaj podręczniki Nowa Era). Oczywiście należy też pamiętać o ćwiczeniach. Im więcej rozwiąże się zdań przypominających te z matury, tym większe prawdopodobieństwo, że nie zostanie się zaskoczonym podczas samego egzaminu.

Dobry podręcznik

Warto też poszukać informacji, o najlepszych podręcznikach. Dzięki temu będzie można wybrać takie źródło informacji, które w sposób najpełniejszy przedstawi materiał, z jednoczesnym ułatwieniem w postaci dobrze dobranej formy. Chyba każdy spotkał się z sytuacją, w której podczas nauki niektóre zagadnienia, pozornie proste, zostały opisane w taki sposób, że nie dało się ich zrozumieć. Warto polegać więc na doświadczeniach innych, kiedy mówią, że dany podręcznik został napisany prostym językiem. To nic innego jak oszczędność czasu. Warto pomyśleć też o zakupie kilku podręczników. Różnorodność w korzystaniu ze źródeł zniweluje poczucie zmęczenia.

Te dwa elementy stanowią filary dobrego przygotowania do matury. Oczywiście jest jeszcze jeden, którego pomijać nie wolno – poświęcony czas. Nawet najlepsze materiały i najlepszy sposób nauki nie pomoże, jeżeli uczyć będziemy się zbyt krótko. 

Edukacja zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Podręczniki we współczesnych szkołach

W dzisiejszych czasach jak nigdy dotychczas kadry nauczycielskie mają szeroki wachlarz wyboru podręczników szkolnych. Niemniej jednak jest to wybór kluczowy w edukacji uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nierzadko dobór książki stanowi o płynności w czasie prowadzonych lekcji, nadaje właściwe tempo oraz gwarantuje przerobienie wymaganych treści przed końcem roku szkolnego.

Najpopularniejsze wydawnictwa podręczników

Rynek obfituje w podręczniki wydawnictw takich jak:

  • WSiP
  • Nowa Era
  • Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
  • Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (GWO)
  • Wydawnictwo WAM.

Najczęściej wybierane

Nie da się ukryć, że najbliższe monopolowi na rynku papierniczym jest wydawnictwo Nowa Era. Szeroki wybór pomocy dydaktycznych z zakresu prawie wszystkich przedmiotów jest ich główną zaletą. Prócz tego, samo wydawnictwo chwalą sobie i uczniowie, osiągający wysokie wyniki na egzaminach ósmoklasisty oraz maturalnych dzięki nauce z tychże książek.

Oferta wydawnictwa

Przeglądając oferty wielu księgarni dostępne w nich podręczniki Nowa Era (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/nowa-era) służą do nauki takich przedmiotów jak geografia, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz język polski. Są to sztandarowe przedmioty wybierane przez uczniów szkół ponadpodstawowych na poziomie rozszerzonym podczas egzaminów maturalnych. Niemniej jednak, Nowa Era oferuje podręczniki służące realizacji przedmiotów pobocznych jak podstawy przedsiębiorczości, edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka, fizyka, historia na poziomie podstawowym, przeważnie w pierwszej lub drugiej klasie liceum bądź technikum celem zrealizowania programu godzin lekcyjnych.

Same podręczniki to jednak nie wszystko co swoim klientom oferuje wydawnictwo. Do kupienia w ofercie znalazły się także karty pracy zawierajace przykładowe zadania typu maturalnego oraz właściwe zadania z arkuszy w poprzednich lat. Zostały wzbogacone o wskazówki w ich rozwiązywaniu, triki mające na celu zmaksymalizowanie czasu przeznaczonego na rozwiązanie arkuszu egzaminacyjnego oraz krótkie podsumowania najistotniejszych zagadnień z każdego działu.

Przygotowanie do matury

Nieocenioną pomocą są także typowe maturalne karty pracy wydawnictwa Nowa Era, z których korzystać może zarówno nauczyciel w trakcie lekcji, jak i uczeń w domu celem lepszego opanowania rozwiązywania zadań i dostosowania się do klucza odpowiedzi. Kolejną zaletą podręczników Nowa Era jest także ich dostosowanie do wymagań podstawy programowej przez wiele lat, przez co spełniają wymóg ekologiczny i mogą służyć kilka lat. 

Edukacja zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com